Gandul KSSS 1895

Segla ett kulturminne byggt för KSSS - A.Nygren - A.Plym

RESTAURERING 1997-2005

 

- Båten är restaurerad etter antikvariska principer, och under arbetets gång har åtgärder stämts av bl.a. med personer från Riksantikvarien i Norge, samt Norsk Sjøfartsmuseum.

- Målsättningen har varit att behålla så mycket så möjligt I orginalskick. Det har kostat på I arbetstid att inte frestas att att ta genvägar. Arbetet har skett huvudsakligen med egen arbetsinsats men under överinseende av professionella båtbyggare. De mer komplicerade arbetena har lejts ut helt till båtbyggare.

 

- Båten blev först skrapad trären och nåten rensades från gammal drev och tätning. Bordläggningen befanns vara helt frisk och till 95% original.

- Akterstäven byttes ut av en professionell båtbyggare. Den gamla var förstörd av motorinstallationen pga vibrationer och bränsleläckage. Gandul hade inte från början någon motor och det beslöts att återställa henne till ursprungligt skick utan inombordsmotor.

- Alla träspant togs bort. Hålen proppades och limmades. Nya spant böjdes, passades in och monterades. Spanten mättades med linolja, målades med blymönja och målades med ett flertal lager färg. Spanten nitades med kopparnit.

- Alla stålspant revs ut och hålen proppades. De gamla fick bli mall till nya som tilverkades och varmgalvaniserades och därefter målades med 2 lager 2-komponent grundfärg av maritim kvalitet , därefter målade med 3-4 lager 2-komponent topcoat.

- När dessa spant monterades drogs skrovet ihop så båten fick tillbaka sin ursprungliga form. Alla järnspant är monterade med syrafast RF stål skruv.

Därefeter målades insidan av bordläggningen med grå ifärg av utomhuskvalitet.

Stålbanden på insidan av bordläggningen runt masten och i bogen är bytta och tillverkade på samma sätt som stålspanten. De är skruvade till bordläggningen som orginalet, dock med RF skruv.

- Bottenstockarna är uttbytta mot nya i ek.

- Mastfisken är nytillverkad I ek och utbytt.

- Förstäven är reparerad och en ny innerstäv har monterats för extra styrka.

- Akterspegeln är utbytt mot ny I ek.

- Däcket är renoverat och träverket är till största del original med pärlspont pä undersidan vilket ger en vacker struktur i kajuta-taket. Trots detta var det ett omfattande arbete att återfå styrka i däcket.

- Fotlisten är utbytt och en försedd med en dekorlist i mahogny.

- Hela skrovet är nåtlimmat. Nåten sågades ur 9 mm brett med cirkelsåg, därefter limmades lister in med epoxy. Detta var det enda sättet att rädda bordläggningen på. Det är en vanlig åtgärd för att rädda gamla båtar. Godkänt av riksantikvarien.

- Skrovet är proppat, slipat och oljat I många omgångar, och varje del av båten har har ytbehandlats I ett flertal lager.

- Alla skruvar i båten har bytts ut till syrafast rostfritt. Det måste röra sig om åtskilliga hundratal skruvar.

- Det är någon meter bordläggning utbytt under vattenlinjen.

- Rodret är nytillverkat efter orginalritning.

- Skrovet under vattenlinjen är linoljat, målat med blymönja, och därefter flera lager färg och slutligen antifouling.

- Bordläggningen är vitmålad med oljelackfärg.

- Sittbrunnen och överbyggnaden blev ombyggd 2005. Den gamla överbyggnaden var inte orginal, dessutom inte vacker och tillverkad av dålig “mahogny” av byggvaruhuskvalitet. Därför valdes att tillverka en ny av miljövänlig ek, vilket dessutom var ett mer tidsenligt material.

Överbyggnaden, sitbrunnssargar och rorsmansbrunn är basat och böjt med tämligen liten radie men resultatet är bra.

- Däcket är omdukat, sträckt, oljat och slutligen målat med alkyd utomhusfärg

- Nedgångslucka på fördäck nytillverkad i ek av båtsnickare

- Nedgångslucka vid sittbrunn nytillverkad I ek av båtsnickare

RESTAURERING 2008-2009

Vid sjösättning inför den förestående “repatrieringen” till Sverige uppdagades ett läckage från en kölbult. Det ville inte “knipa ihop” och upp till en hink vatten läckte in per dygn.

Det beslöts att riva nedersta varvet bordgång för inspektion och åtgärd. Många års efterdragande av muttrar till kölbultar hade lett till en skaplig spricka och där fanns röta mot kölen. Med resten av båten I nyrenoverat orginalskick övergavs tankar på genvägar med epoxy och liknande. Kölbultarna sågades av och skrovet lyftes av från kölen.

- Kölen (järn) sandblästrades och behandlades med rostskydd och epoxyprimer.

- Ny kölplanka tillverkades I ek av skeppskvalitet, med den gamla som mall

- Nya kölbultar tillverkades I syrafast rostfritt stål

Arbetet har gjorts av en erfaren båtbyggare I Risør, Norge.

- Nedgångsluckor färdigställdes och däcksbeslag kompletterades hos Fantasi Yachts, Källviken